DCSIMG
舊機回收價列表
請選擇手機品牌
請選擇手機品牌
型號 4月回收價
I-Phone 6 16GB 500
I-Phone 6 32GB 600
I-Phone 6 64GB 700
I-Phone 6 128GB 800
I-Phone 6 Plus 16GB 700
I-Phone 6 Plus 64GB 800
I-Phone 6 Plus 128GB 1000
I-Phone 6S 16GB 900
I-Phone 6S 32GB 1000
I-Phone 6S 64GB 1100
I-Phone 6S 128GB 1300
I-Phone 6S Plus 16GB 1200
I-Phone 6S Plus 32GB 1300
I-Phone 6S Plus 64GB 1300
I-Phone 6S Plus 128GB 1600
I-Phone 7 32GB 1300
I-Phone 7 128GB 1600
I-Phone 7 256GB 1900
I-Phone 7 Plus 32GB 2300
I-Phone 7 Plus 128GB 2900
I-Phone 7 Plus 256GB 3300
I-PHONE 8 64GB 2900
I-PHONE 8 128GB 3300
I-PHONE 8 256GB 3600
I-PHONE 8 Plus 64GB 4500
I-PHONE 8 Plus 128GB 5200
I-PHONE 8 Plus 256GB 5500
I-PHONE X 64GB 5500
I-PHONE X 256GB 6200
I-Phone XR 64GB 5500
I-Phone XR 128GB 6300
I-Phone XR 256GB 6600
I-Phone XS 64GB 6800
I-Phone XS 256GB 7000
I-Phone XS 512GB 7700
I-Phone XS MAX 64GB 7000
I-Phone XS MAX 256GB 8300
I-Phone XS MAX 512GB 9200
I-Phone SE2 64GB 4500
I-Phone SE2 128GB 5000
I-Phone SE2 256GB 5600
I-Phone 11 64GB 9500
I-Phone 11 128GB 10000
I-Phone 11 256GB 10600
I-Phone 11 Pro 64GB 12000
I-Phone 11 Pro 256GB 12500
I-Phone 11 Pro 512GB 13000
I-Phone 11 Pro Max 64GB 14000
I-Phone 11 Pro Max 256GB 15300
I-Phone 11 Pro Max 512GB 15500
Powered by Meixun x iMT


  1. 1. 網頁公告回收價格僅供參考,實際回收價請依遠傳門市APP檢測為主。
  2. 2. 遠傳電信得依據市場行情適時調整回收價格,並保留變更及終止本活動內容之權利。